Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice