Terapie educațională complexă

I. Formarea abilităţilor de autonomie personală

 • formarea şi dezvoltarea competenţelor psihomotrice şi de manualitate care să consolideze autonomia personală
 •  formarea şi dezvoltarea abilităţilor sociale care să conducă la maturitate psihosocială
 •  formarea unor deprinderi de relaţionare socială

Activităţi desfăşurate:

 •  formarea şi  exersarea a unor deprinderi practice gospodăreşti - de ordine, curăţenie, înfrumuseţare a spaţiilor
 •  manipularea corectă a unor obiecte de toaletă, obiecte de veselă şi tacâmuri
 •  aşezarea veselei şi tacâmurilor pentru servirea mesei (dimineaţa, prânz, seara)
 •  gospodărirea şi gătitul în cadrul ,,Bucătăriei didactice” a şcolii: prezentarea şi însuşirea unor reţete,  pregătirea unor meniuri simple, folosind corect diferite alimente

II. Socializarea

 • perceperea corectă, obiectivă şi exactă a propriei persoane
 • educarea sensibilităţii şi a echilibrului afectiv, exprimarea propriilor emoţii şi sentimente în relaţiile cu cei din jur (utilizarea formulelor de politeţe)
 • manifestarea acceptării şi respectului faţă de alte persoane în contexte sociale diferite  
 • formarea şi exersarea, sub formă de joc, a deprinderilor de comportare civilizată în şcoală, familie şi în diferite medii sociale
 • excursii tematice
 • vizite la muzee, expoziţii, instituţii publice, magazine, plimbări în parcurile oraşului
 • exersarea autocontrolului  şi învăţarea folosirii corecte şi civilizate a utilităţilor şi a serviciilor publice
 •  exerciţii practice de orientare în spaţiul şcolii şi în împrejurimi

 III. Ludoterapia ca modalitate de cunoaştere a realităţii prin joc, urmăreşte:

 • restructurarea şi remodelarea afectivităţii şi relaţionării prin intermediul jocului
 • stimularea empatiei
 • dezvoltarea sociabilităţii
 • formarea unor conduite prin joc

Se organizează jocuri: didactice de consolidare, completare a cunoştinţelor, logice, de manipulare, de construcţii şi asamblare, de dezvoltare a atenţiei şi memoriei, formare a structurilor şi conduitelor perceptiv-motrice de culoare şi formă, de societate,de divertisment, cu cântec şi mişcare, sportive

 

IV. Stimularea cognitivă urmăreşte:

 • consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite în procesul de predare
 • formarea unor deprinderi de învăţare

Se organizează:

 • frontal
 • individual
 • în grupuri mai mici sau mai mari

 

V. Terapia ocupaţională cuprinde toate formele de activitate productive.

Scopul ergoterapiei este de a le reda persoanelor cu CES  independenţa, fie dându-le posibilitatea să se adapteze la deficitul lor, fie participând la ameliorarea stării lor.
Ergoterapia reeducativă-readaptativă  utilizează acţiunea ca mediator pentru a ajunge la un obiectiv dat (o  mai bună coordonare a mişcărilor, reînvaţarea acţiunilor zilnice etc.)

Determină instalarea unui echilibru psihic, creşterea încrederii în sine, conştientizarea valorii sociale a rezultatului muncii în comunitatea din care fac parte

Se organizează activităţi de:

 • decupare şi lipire, în vederea realizării unor colaje
 • modelaj în plastilină
 • împletituri, ţesături şi cusături
 • realizarea unor obiecte decorative din materiale naturale
 • îngrijirea florilor şi a plantelor
 • pictură  şi desen
 • audierea unor poveşti sau basme
 • interpretarea şi punerea în scena a unor piese de teatru pentru copii