Loading...

Suntem aici pentru a fi împreună!

Oferta educațională

 

 

SERVICIILE SPECIALIZATE oferite de şcoală

 

 • Educaţie specială şi specializată copiilor cu:
  • deficienţă mintală severă şi moderată,
  • tulburări de învăţare,
  • tulburări asociate,
  • retard mintal uşor şi tulburări de învăţare, care au depăşit cu 2 – 4 ani vârsta clasei în care sunt şcolarizaţi,
  • handicap neuromotor nedeplasabiliprin şcolarizare la domiciliu,
  • handicap mintal uşor şi moderat integraţi în şcoala de masă;
 • Compensare prin terapii specifice pentru elevi cu: tulburări de limbajtulburări de comportamentdeficienţe fizice şi neuromotoriideficienţe senzorialedificultăţi de învăţaredificultăţi de dezvoltaredificultăţi de adaptare;
 • Evaluare psihopedagogicădiagnosticareorientare şcolară şi profesională prin Comisia internă de evaluare complexă;
 • Asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru elevii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă;
 • Informare şi consiliere pentru părinţi;
 • Informare şi consiliere a cadrelor didactice;
 • Cercetare psihopedagogică şi elaborare de studii de specialitate;
 • Informare şi formare continuă pentru personalul didactic prin programe de formare şi perfecţionare;
 • Suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice din şcolile de masă;
 • Testare şi consiliere psihopedagogică.