Proiecte finalizate

 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă beneficiază de o experienţă bogată în ceea ce priveşte proiectele şi programele de cooperare cu diverse instituţii şcolare interne şi internaţionale, instituţii de învătământ superior din țară şi internaţionale, precum şi ONG-uri. Dintre proiectele în care școala noastră a fost implicată, amintim:
· Proiect pilot de integrare a copiilor cu C.E.S. în comunitate. Finalităţi: schimbarea legislației privind școlarizarea copiilor cu CES, prin introducerea claselor integrate, prin integrare individuală în învăţământul de masă de la învăţământul primar până la învământul profesional. 1993-1997
· Proiectul “Build and Learn” în parteneriat cu Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Psihologie, departamentul de Psihopedagogie Specială şi Universitatea Windesheim, Olanda; Schimb de experienţă cu studenţii şi cadrele didactice ale acestor instituţii; 2002-2007
· Parteneriat cu Fundaţia Rotary în cadrul Proiectului “Şcolarizare la patul bolnavului”; Asigurarea de suport educativ şi programe de intervenţie personalizată pentru şcolarizarea copiilor cu boli cronice spitalizaţi şi nedeplasabili; 2002-2004
· Parteneriat cu Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Psihologie, departamentul de Psihopedagogie Specială şi Universitatea Reno, Nevada, SUA. Schimb de experienţă şi workshop-uri organizate împreună cu studenţii şi profesorii acestor universităţi.
· Proiectul “Invăţăm să ne gospodărim- Bucătărie Didactică”, finanţat de FDSC; Obiectivul proiectului vizeză dobandirea şi dezvoltarea unor abilităţi de viaţă de zi cu zi, esenţiale în  procesul de integrare socio-profesional; an şcolar 2007-2008
· Proiect şcolar Comenius 1 cu tema “Comunicare între copii cu şi fără deficienţe din Europa”; parteneri România, Germania şi Polonia; realizare de schimb de materiale pe tematică aleasă de comun acord, schimb de experienţă cu colegii din şcolile partenere; 1999- 2002
· “Pregatirea copiilor şi tinerilor cu deficienţe pentru integrarea socială şi profesională”; parteneri România, Germania, Austria; schimb de experienţă, de metode privind  abordarea copilului cu C.E.S., realizare de adaptări curriculare în scopul integrării sociale şi profesionale; 2001-2004
· Proiect şcolar Comenius 1 cu tema “Copiii în Europa azi”; parteneri România, Germania, Scoţia, Elveţia, Spania, Belgia; utilizarea noilor tehnici informaţionale pentru realizarea şi schimbul unor materiale diverse, schimb de experienţă privind ICT şi utilizarea acesteia în clasă; 2003-2006
· Proiect de dezvoltare şcolară Comenius 1 cu tema “Noi metode de predare învăţare pentru copii cu C.E.S.-adaptare şi transformare într-o practica modernă curentă”; parteneri România, Germania, Polonia, Slovacia;  schimb de experienţă în ceea ce priveşte noile metode de predare –învăţare (Montessori, Metoda proiectelor, Metoda predării bazate pe computer), observarea în practică, analiza şi adaptarea acestora la specificul copiilor cu C.E.S.; 2004-2007
· Proiect multilateral Comenius cu tema “Învăţare prin toate simţurile” cu parteneri din România, Germania, Scoţia, Elveţia, Spania, Polonia a avut ca scop experimentarea şi îmbunătăţirea câtorva metode pedagogice în scopul dezvoltării unei educaţii specializate pentru copii cu nevoi adiţionale de învăţare, precum cooperare şi parteneriat ca modalităţi de atingere a diversităţii şi inovării didactice; 2008-2010
· AUT AUT – Community Learning: Network of Teachers on Autism (parteneriat multilateral Comenius)  2009 –  2011 Parteneri: Şcoala „Koprubaşi Ataturk Ilkogresim Okulu”, Turcia Şcoala „Sint-Janshof”, localitatea Mechelen, Belgia „Centro Educativo Italo-Sveizzero”, Rimini, Italia Şcoala  „Dundalk-Realt Na Nara”, Irlanda Proiectul a avut ca scop crearea unei reţele de profesori implicaţi în educarea elevilor cu autism; crearea unei comunităţi de învăţare şi suport reciproc; schimb de informaţii, resurse metodologice; oferire de suport informaţional şi metodologic între membrii reţelei, spre o abordare optimă a fiecărui caz de elev cu autism din ţările partenere şi nu numai.
· Proiect multilateral Comenius cu tema “Forme de activități artistice în beneficial copiilor cu dizabilități” (2013-2015) a inclus șase instituții de învățământ special din România, Polonia, Turcia, Ungaria și Țara Galilor, cu scopul de a implica elevi și tineri cu dizabilități în activități artistice gen decorațiuni, desene și pictură, muzică, teatru, coregrafie, fotografie în vederea identificării în școală a celor mai potrivite modalități de a-și exteriorize emoții pozitive și de a le dezvolta  abilitățile și cunoștințele necesare pentru viață.
· Proiectul OPTIMUSIC-demersuri terapeutice eficiente
Sistemul OPTIMUSIC este o premieră în România. Este un sistem versatil, pornind de la terapiei neuro-motorie, ajungând la terapia de grup, dovedindu-şi eficienţa în terapia copiilor cu tulburări din spectrul autist, a celor cu tulburări emoţionale şi de relaţionare, precum şi a persoanelor cu dizabilităţi neuro-motorii. Acest sistem contribuie  la controlul voluntar al reacţiilor umane, la coordonarea mişcărilor şi a emoţiilor, este un mijloc prin care se îmbunătăţeşte memoria, auzul, capacitatea de reacţie.
· Proiect SES- asistență germană nerambursabilă  Senior expert în psihomotricitate a avut ca scop: însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderea unor metode şi tehnici de lucru de către un număr de 20 de profesori, prin participarea la cursul de formare, precum și adaptarea resurselor materiale existente (obiecte, jocuri) şi crearea de noi materiale (min 24 jocuri noi) în vederea îmbunatăţirii tuturor ariilor psihomotricităţii.
· Proiectul Play your way a avut ca obiective: limitarea izolării copiilor și tinerilor clujeni cu nevoi educaționale speciale;  oferirea posibilității de a interacționa cu tineri și persoane din afara grupului restrâns (mai mult decât întâlniri de tip vizită) și de a depăși spațiul restrâns al școlii;  diversificarea activităților extra-școlare de educație non-formală;  sensibilizarea tinerilor voluntari europeni, a tinerilor liceeni clujeni și a comunității locale cu privire la diversitatea umană, cu precădere a congenerilor cu dizabilităţi; facilitarea accesului la educația non-formală a persoanelor marginalizate sau discriminate cu privire la apartenența etnică, situația economică sau contextul social; întărirea solidarităţii sociale faţă de persoanele cu dizabilităţi sau cu alte oportunități;  organizarea de activități socio-educative lunare pentru copii și tineri cu cerințe educaționale special.
· Găzduirea unui Asistent Comenius a vizat: dezvoltarea personală în sensul dobândirii de abilităţi legate de abordarea elevilor cu CES pentru asistentul Comenius;  oferirea posibilității de a interacționa și a schimba experiențe cu profesori și specialiști din Cluj-Napoca;  acces direct la experiențe și bune practici din România, respectiv Franţa; diversificarea secvențelor de învățare proiectate pentru elevi, cu accent pe predarea limbii engleze şi a limbii franceze, cu concursul asistentului Comenius;  organizarea cu eficienţă sporită a activităţilor atelierului Dans şi mim, cu participarea asistentului Comenius
Calitatea și diversitatea serviciilor educaționale oferite de-a lungul timpului au fost factori determinanți pentru recunoașterea pe care o are instituția noastră atât pe plan național, cât și internațional, contribuind major la armonizarea legislației naționale cu cea europeană. În continuare suntem preocupați de diversificarea ofertei noastre pentru a răspunde cât mai bine nevoilor beneficiarilor. Toate aceste eforturi au condus și la obținerea titlului de Școală europeană, în anii 2010 și 2015.
Dintre rezultatele obținute, putem aminti: implementarea proiectului pilot de integrare a copiilor cu CES in şcolile de masă –având contribuţie la schimbarea legislaţiei privind educatia speciala in Romania, în prezent un număr de 34 cadre didactice de sprijin oferind servicii educaționale pentru peste 400 elevi cu CES integrați în școlile de masă; experiența de 16 ani în școlarizarea cu success a copiilor cu tulburări din spectrul autist; susținerea pluralismului educațional prin alternative educațională pedagogie curativă din școală; utilizarea sistemului terapeutic OptiMusic - premieră în România, care contribuie la diversificarea  serviciilor terapeutice pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor beneficiarilor instituţiei noastre, precum și preocuparea susținută în ceea ce privește formarea și perfecționarea cadrelor didactice, fiind centru de practică pedagogică, încă din 1990,  pentru studenţii de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei; Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială; Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport și centru metodologic, de îndrumare şi consiliere pentru cadrele didactice de sprijin, asigurând serviciile de sprijin în 17 şcoli de masă din judeţul Cluj.