Loading...

Suntem aici pentru a fi împreună!

Structura anului școlar 2022-2023

 

ANUL ȘCOLAR 2022-2023 ESTE STRUCTURAT ÎN 5 MODULE PE O PERIOADĂ DE 36 DE SĂPTĂMÂNI:

 

  1. Cursuri (1): de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

  2. Cursuri (2): de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

  3. Cursuri (3): de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene / al municipiului București, după caz;

  4. Cursuri (4): de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene / al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;

  5. Cursuri (5): de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023.

 

VACANȚELE ELEVILOR SUNT PROGRAMATE ASTFEL:

 

  1. Vacanța (1): de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

  2. Vacanța (2): de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

  3. Vacanța (3): de o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene / al municipiului București, în perioada 6-26 februarie 2023;

  4. Vacanța (4): de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

  5. Vacanța (5): de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

 

Elevii din clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă) studiază 34 de săptămâni în anul școlar 2022-2023 și încheie cursurile mai devreme la data de 2 iunie 2023. Pentru cei din clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni și se încheie la data de 9 iunie 2023, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate și cu excepția calificărilor din domeniile sănătate și asistență pedagogică), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023. Mai multe detalii despre structura anului școlar 2022-2023 sunt în OME nr. 3.505 publicat în Monitorul Oficial Nr. 326 din 4 aprilie 2022.

Pe parcursul anului școlar, profesorii pot implementa gratuit programele și proiectele Junior Achievement. Acestea sunt implementate în parteneriat cu Ministerul Educației, conform protocolului nr. 10184/14.05.2003, iar kiturile gratuite JA (manuale aprobate, resurse online interactive, ghiduri pentru profesori, training, programe didactice, planificări calendaristice) au acordul MEN în vederea utilizării la clasă, conform Notei nr. 3637/11.10.2017 și anexei acesteia.