Loading...

Suntem aici pentru a fi împreună!

Acte normative

 

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:

 

 

https://cseicluj.ro/sites/default/files/Regulamentului%20privind%20organizarea%20%C5%9Fi%20func%C5%A3ionarea%20CJRAE_0.pdf
https://cseicluj.ro/sites/default/files/Metodologia%20privind%20organizarea%20serviciilor%20de%20sprijin_0.pdf
https://cseicluj.ro/sites/default/files/Regulament-de-organizare-si-functionare-a-invatamantului-special-si-special-integrat_0.pdf
https://cseicluj.ro/sites/default/files/Legea%20Educa%C8%9Biei%20Na%C8%9Bionale.pdf