Loading...

Suntem aici pentru a fi împreună!

Integrare

 

Prin experienţa acumulată de-a lungul anilor, am reuşit să dezvoltăm programe eficiente de consiliere, adecvate atât elevilor şi familiilor acestora, cât şi cadrelor didactice, astfel:

 
Consilierea elevilor

 • desfăşurarea de activităţi de stimulare în plan cognitiv-comportamental, afectiv-motivaţional a elevilor cu deficienţe severe şi asociate.
 • elaborarea de programe de intervenţie personalizate (PIP) care să contribuie la îmbogăţirea instrumentală şi la învăţarea mediată în zona proximei dezvoltări
 • întărirea Eu-lui şi a încrederii în forţele proprii, a autonomiei şi independenţei persoanei
 • asistarea copilului pentru a-şi dezvolta interesele sociale, de cooperare şi comunicare cu ceilalţi
 • sprijinirea copiilor în vederea asumării propriei responsabilităţi
 • managementul situaţiilor critice: eşec şi abandon şcolar, conflict şi violenţă, forme de abuz emoţional, verbal, fizic, stres, consum de tutun, alcool
 • formarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor
 • dezvoltarea capacităţii decizionale prin învăţarea unor modalităţi de a ierarhiza priorităţile
 • sprijinirea în formularea de scopuri specifice şi măsurabile care pot fi observate din punct de vedere comportamental
 • învăţarea de proceduri specifice în vederea adoptării unui nou comportament dezirabil

Planificarea carierei

 • oferirea de informaţii legate de ofertele educaţionale şi de formare şi de oportunităţile pieţei muncii
 • stimularea elevilor să opteze pentru domenii profesionale în concordanţă cu cerinţele socio-profesionale, posibilităţile şi aspiraţiile proprii
 • informarea părinţilor cu privire la posibilităţile de formare ale elevilor

Consilierea părinţilor

 • înţelegerea nevoilor şi a comportamentului copiilor
 • ameliorarea relaţiei cu propriii copii
 • sprijinirea şcolii în educaţia copilului
 • găsirea unor modalităţi de ameliorare a efectelor evenimentelor familiale stresante (divorţ, deces, abandon, abuz de substanţe, boli etc.)

Consilierea cadrelor didactice

 • identificarea şi utilizarea unor metode de cunoaştere a elevilor
 • asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor
 • identificarea cauzelor inadaptării şcolare
 • optimizarea relaţiei şcoală-elev
 • implementarea/aplicarea PEP/PIP vizând deprinderile de gândire

Intervenţie psihopedagogică în şcolile de masă

 • evaluarea şi şcolarizarea elevilor orientaţi de la învăţământul public aflaţi în situaţie de risc/eşec şcolar sau cu grave şi evidente dificultăţi de învăţare
 • orientarea elevilor cu CES spre învăţământul integrat în acord cu principiile psihopedagogice care fundamentează integrarea şcolară şi socială a copilului aflat în dificultate
 • certificarea nevoii de cadre didactice de sprijin în şcolile de masă
 • informarea cadrelor didactice de sprijin (CDS) şi a celor din şcolile de masă despre modificările legislative apărute referitor la integrarea copiilor cu CES în învăţământul public