Loading...

Suntem aici pentru a fi împreună!

Misiunea școlii

 

Diversificarea serviciilor educaţionale adecvate pentru toţi copiii cu CES şi părinţii acestora care se adresează şcolii.
Asigurarea serviciilor educaţionale adecvate care să determine instrumentarea tuturor elevilor cu rechizitele necesare autonomiei personale pentru integrarea societală.

Valorile noastre
Noi credem că:
• toţi copiii sunt prioritatea noastra.
• toţi copiii pot învăţa şi au inerentă valoare.
• implicarea familiei este esenţială pentru performanţa pozitivă a elevului.
• modelele     pozitive   ale  familiei  şi comunităţii  sunt  esenţiale   pentru  dezvoltarea  de competenţe şi valori.
• intervenţia timpurie în educaţie este esenţială.
• securitatea este esenţială pentru eficacitatea procesului de predare - învăţare.
• educaţia pentru toţi este esenţială pentru supravieţuirea societăţii.
• cunoaşterea şi respectarea diversităţii încurajează înţelegerea şi toleranţa.
• expectanţele înalte promovează un nivel ridicat de achiziţie
• oportunităţile egale sunt un drept al omului.
• viaţa umană poate fi pozitiv schimbată prin educaţie.
• urmărirea excelenţei necesită munca şi angajament pe viaţă.
 
Viziunea noastră
Noi ne imaginăm:
• o şcoală în care toţi părinţii / tutorii sunt implicaţi activ în educaţia copiilor lor.
• o şcoală în care există o puternică legătură între şcoală, acasă, şi comunitate.
• o şcoală în care toţi elevii să se împlinească sau să-şi atingă standardele.
• o şcoală în care toţi copiii să integreze ceea ce au învăţat în situaţii de zi cu zi.
• o şcoală în care personalul este susţinut şi are resurse pentru a-şi desfăşura munca.