Loading...

Suntem aici pentru a fi împreună!

Tulburări din spectrul autist

 

Instituţia noastră a acumulat o experienţă de 25 ani în şcolarizarea elevilor cu tulburări din spectrul autist, fiind prima instituţie din judeţul Cluj care s-a specializat în această problematică. Experienţa acumulată ne-a ajutat să construim demersuri terapeutice bine închegate, care contribuie la eficientizarea activităţilor desfăşurate.

 

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:

 • Grade didactice,
 • Cursuri de formare organizate de diverşi furnizori,
 • participarea la simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale în problematica autismului
 • implementarea de proiecte educaţionale în parteneriat cu instituţii similare din tări europene  (Belgia, Elveţia, Germania, Irlanda, Italia, Scoţia, Slovacia, Spania, Polonia,Turcia) care s-au concretizat în schimb de experienţă, precum şi acces la informaţie legate de metode de lucru modern

 

La venirea în şcoală se realizează evaluarea iniţială de către o echipă multidisciplinară (profesor psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, consilier, medic)

 • se centrează pe identificarea punctelor forte, a achiziţiilor existente şi a domeniilor posibile de dezvoltare
 • porneşte de la ideea de a exploata la maximum  potenţialul copilulu
 • se concretizează într-un Plan de Intervenţie  de tip Personalizat (PIP
 • se actualizează în permanenţă, pe baza evaluărilor formative continue

 

Intervenţia cuprinde tehnici educative şi modalităţi terapeutice diverse, personalizate:

 • Terapie cognitiv – comportamentală (elemente din programul ABA): urmăreşte îmbunătăţirea deprinderilor comportamentale adaptative ex. comunicarea şi descurajarea comportamentelor disruptive de tipul agresităţii 
 • Învăţarea operantă a vorbirii (crearea unor noi căi de comunicare – PECS)
 • Strategii şi tehnici de intervenţie din sistemul TEACCH
 • Însuşirea deprinderilor de bază şi formarea autonomiei personale
 • Terapia tulburărilor de limbaj
 • Kinetoterapie
 • Terapii complementare prin muzică şi artă (stimulare tactilă, vizuală şi auditivă)
 • Terapie ocupaţional

 

La reuşita demersurilor întreprinse, considerăm că o contribuţie importantă o au şi următoarele aspecte:

 • Realizarea unui program zilnic, structurat prin adaptarea sarcinilor şcolare (învăţarea individuală/personalizată şi în grup)
 • Ambianţa creată în clasă care este una securizantă
 • Sistemul de lucru în parteneriat în vederea stimulării comunicării şi implicării totale
 • Utilizarea de materiale didactice, softuri educaţionale şi echipamente moderne care asigură implementarea optimă a programelor educaţionale
 • Numărul redus de elevi din grupă/clasă
 • Asigurarea transportului de la/ la domiciliul elevului cu supraveghere calificată pe toată durata acestuia
 • Accent pe formarea de priceperi şi deprinderi cu precădere orientate către viitoare posibile activităţi specifice unui Centru de zi/Atelier protejat